Duurzaam bouwen met minder materiaal

05/03/2014 at 17:04 , ,

Duurzaam bouwen en verbouwen is niet alleen een zaak van bouwen met ander, milieuvriendelijk, materiaal, maar ook het (ver-)bouwen met minder materiaal. Door minder materiaal te gebruiken zal bij de fabricage van die materialen het milieu minder belast worden.

Nationaal Militair Museum

Een voorbeeld van de ontwikkeling op het gebied van minder materiaalgebruik is de Constructie optimalisatie software van ingenieursbureau ABT. nieuwbouw ABT’s directeur Spangenberg houdt het eenvoudig. Minder bouwen, zuiniger met grondstoffen omgaan en dus minder materiaal gebruiken.

Bij de bouw van het Nationaal Militair Museum in Soest wordt er met de software van ABT maar liefst 40 kilo ijzer per vierkante meter bespaart. Met een dak van 25.000 vierkante meters betekent dat een besparing van zo’n 2,5 miljoen euro.

Naast deze financiële besparing is het duidelijk dat ook het milieu hiermee minder wordt belast. Minder ijzer, minder productie, minder uitstoot van CO2 en dus: winst voor het milieu.

Nieuwbouwlabel

nieuwbouwlabel Om de maatregelen ten behoeve van duurzaam bouwen meetbaar te maken, is er een nieuwe energielabel geïntroduceerd, het Nieuwbouwlabel ook wel ‘energielabel nieuwbouw’ genoemd. Dit nieuwe label is een variant op het al bestaande energielabel voor bestaande woningen, speciaal voor nieuwbouw. Met dit label zijn scores te halen tot en met A++++, terwijl bij het huidige label sporadisch een labelscore van A+ of A++ te behalen is.

Er is veel behoefte aan standaardisering van de markt, zo is er naast het energielabel ook het EPC, en worden deze nu vergezeld met het nieuwbouwlabel. Het Nieuwbouwlabel is nog niet wettelijk verplicht. Een datum voor invoering is nog niet bekend. Het streven van minister Blok is 1 juli 2014. De vraag is echter of deze planning gehaald gaat worden. Invoering van het label brengt veel veranderingen met zich mee, bijvoorbeeld op gebied van wijzigingen in procesafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Meer informatie

Meer informatie over het Nieuwbouwlabel en duurzaam bouwen is te vinden op de volgende websites:

Energievergelijkers & meer informatie over het besparen van energie;