Biologische materialen en de opwarming van de aarde

25/04/2014 at 10:22 , , , ,

houtvolumeCO2 wordt vaak gezien als boosdoener voor de opwarming van de aarde, maar met het juiste gebruik van CO2 kunnen we de wereld juist verduurzamen. Biobased bouwmaterialen hebben namelijk een dubbele werking, ze brengen geen CO2 in de atmosfeer bij productie én ze kunnen CO2 opslaan.

Biobased materialen zijn materialen die bestaan uit koolstofverbindingen en afkomstig zijn van planten of dieren. Door fotosynthese of via consumptie hebben deze materialen CO2 uit de atmosfeer gehaald en opgeslagen.

Het meest bekende, en misschien ook wel beste voorbeeld van biobased materiaal, is hout. Tijdens zijn groei neemt een boom CO2 op uit de lucht. Wanneer het hout vervolgens gebruikt wordt in de bouw, wordt de CO2 dus voor langere tijd opgeslagen in dat gebouw. De hoeveelheid CO die wordt opgeslagen, verschilt per houtsoort. Op de website van de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) kunnen deze hoeveelheden berekend worden.

Traditioneel bouwmateriaal

hout-materiaal De traditionele bouwmaterialen, zoals aluminium en staal, verbruiken juist grote hoeveelheden CO2 bij hun productie en ze slaan geen CO2 op. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit blijkt dat materialen als aluminium en staal 300 tot 600 keer minder duurzaam zijn dan hout.

De Europese Unie streeft ernaar om de CO2-uitstoot tot 2050 met 80 tot 95% te verminderen. In 2020 moet de uitstoot al met 20% verminderd zijn. Het gebruik maken van biobased bouwmaterialen zou daarom een eerste stap in de goede richting zijn om deze doelen te bereiken. Hiernaast speelt de sluiting van de kolencentrales van energieleverancier E.ON en de aanbouw van nieuwe windmolenparken op zee ook een grote rol. Alle plannen en afspraken voor energiebesparing en het klimaatbeleid zijn opgenomen in het energieakkoord.